Coaching med meditasjon
Inner Eye. Brigid Marlin
Jeg tilbyr coaching med guidet meditasjon. Gjennom meditasjonen går vi dypere ned bak problemstillingene. Her kan vi komme i kontakt med overraskende sammenhenger og se andre aspekt ved situasjonen enn den vi kanskje hadde tenkt oss i første omgang. Det kan dreie seg om å se sider ved deg selv som du kanskje ikke har sett før, det kan handle om større sammenhenger bak relasjonene dine, som for eksempel tidligere liv. Du kan også møte hjelpere og beskyttere som kan veilede seg i forhold til valg og livskriser.Dybdemeditasjon er et lett tilgjengelig og fantastisk redskap for å komme bak sinnets mange forsvarsmekanismer og egoets trang til å beskytte seg mot å se det som virkelig er viktig å se - det i oss som stenger for det vi ønsker å bli fri fra.