Filosofien bak
Roberto Assagioli
Jeg har min coachingutdannelse fra Skolen for transpersonlig psykologi i København, som bygger på Roberto Assagiolis psykosyntese. Assagioli var student av Sigmund Freud og etterhvert medarbeider både av Freud og Carl Custav Jung, før han brøt ut og dannet sin egen skole.Assagioli er med psykosyntesen særlig opptatt av å integrere høyere aspekter ved livet og personligheten inn i en forståelse av mennesket. Det betyr at såkalte oversanselige opplevelser også sees som reelle erfaringer, så som klarsynte drømmer, nær-døden-opplevelser og clairvoyance. Men også negative sider ved personligheten må erkjennes og integreres for at vi skal bli hele mennesker med sikkert ståsted og evne til å bruke vårt store potensiale.

Skolen for transpersonlig psykologi