Metode
Ill.: Banksy again
En coachingtime begynner med kartlegging og innsirkling av problemet eller det som skal ha hovedfokus. Dette skjer gjennom samtale. Videre arbeider vi mot en klargjøring av hva som eventuelt skjuler seg av visdom bak situasjonen. Gjennom ulike metoder går vi enten dypere inn i problemet, eller vi arbeider med forløsning og strategier videre.

Ulike metoder kan være:
- Fokus på delpersonligheter. Her ser vi på hvordan ulike aspekter ved deg selv står i veien for deg selv. Det er nærliggende å tro at disse aspektene er en selv, at man selv er fanget av disse. Men gjennom erkjennelse og aksept vil delpersonligheten kunne bli sett som noe objektivt, noe som så og si lever sitt eget liv, og som kan transformeres til heller å bli en hjelper enn en ødelegger.

- Klargjøring av eget potensiale. Visualisering og dybdearbeid for å se den større helheten som er deg. Arbeid med visjoner.

- Meditasjon for å komme bakenfor intellektet og egoets forsvarsmekanismer, og for å sette oss i forbindelse med en større visdom.