Være i hagen, være på jorden
Foto: Helle Bjerkan
I denne boken beskrives en tilstand av nærvær – en tilstand som de fleste av oss har opplevd i glimt, eller i lengre perioder. Bokas spørsmål er blant andre disse: er denne tilstanden et varsel om noe større, noe som kan bli permanent? Er denne tilstanden en form for mystisk opplevelse av virkeligheten, og en form for innvielse til en virkelighet av en høyere orden?

Være i hagen, være på jorden. Livsfilosofiske betraktninger.
Sophia Prezz Forlag 2010. A5 format, 70 sider.
Pris: 148,-

Her henvises det til den årtusengamle tradisjonen av mysteriesenter og -kulter, som for eksempel sufisme, kabbalisme, gnostisisme, som har vært hemmelige, og som heller ikke i særlig grad er kjent av den rådende historieskriving, men som innviet kandidatene sine i de bakenforliggende mysterier ved tilværelsen.
Spørsmålet er: er vi i vår tid kanskje klare for en tilnærming til disse mysteriene, representert blant annet ved noe så enkelt som en mer intens virkelighetsopplevelse, et større nærvær til den virkeligheten som hele tiden omgir oss, og en selvsagt deltakelse i og forbindelse med helheten?
Boken handler om overgangen fra en intellektuell og materialistisk virkelighetsforståelse til en ny bevissthet, virkelighetsforståelse og livsnærvær.
"Den som ikke har tatt reisen til himmelen er ingen kunstner." William Blake