Andre prosjekter
Shivashake
Shivashake er en fri danse- og bevegelsesform, oppfunnet og opprettet i flotte lokaler i Trondheim, Svartlamon, av Helle Bjerkan og Ingrid Oshaug. Sterkt inspirert av Gabrielle Roths Fem rytmer, samt av Osho, meditasjon og indre fokus-orienterte tilnærminger.

Ikke-prestasjon, pust og indre fokus er stikkord for Shivashake. Vær i et rom der du erfarer kroppens mange muligheter for uttrykk!

Les mer på vår hjemmeside: