Andre prosjekter
Amor omnia vincit
Foto: Eli Madeleine Bjerkan
Amor omnia vincit - Kjærligheten overvinner alt. Installasjon, Hovdebygget på Heimdal høst 2003, av Sophiagruppen.





Helle Bjerkan: Min fars nøkler.
"Fins det noe opprinnelig, og hvordan kan man komme på sporet av det? Det handler om det tapte paradis, forvirring og hjemløset, vi er på jakt etter de rette nøklene for å finne oss til rette i tilværelsen. Nøklene peker på skjulte dører i oss selv. Tekstene som tilhører nøklene har et håp om å vekke noe vi gjemmer." Fra Per Morten Kjøls artikkel i Byavisa



Sophiagruppen:
Helle Bjerkan: Tekster og nøkler
Eli Madeleine Bjerkan: Foto
Grete Nilsen Hagen: Maleri
Grete Hammer: Maleri
Nina Wang: Maleri