Ny bok: Forbindelsens filosofi
Tilnærmelser til å erkjenne og anerkjenne en usynlig virkelighet. Et essay. Forbindelsens filosofi handler, som tittelen antyder, om forbindelsen mellom det mysteriet den ytre kosmiske virkeligheten er, og det indre livsmysteriet. Boken undersøker muligheten for at vår tid er rede for dette: at forbindelsen til det vi kan kalle det gudommelige går gjennom å finne det inne i oss, ikke i en ytre religion eller metafysikk. Forbindelsens filosofi Sophia Prezz Forlag 2012. 17x24 cm, 110 s. Pris: 150,- Les mer
Være i hagen, være på jorden
I denne boken beskrives en tilstand av nærvær – en tilstand som de fleste av oss har opplevd i glimt, eller i lengre perioder. Bokas spørsmål er blant andre disse: er denne tilstanden et varsel om noe større, noe som kan bli permanent? Er denne tilstanden en form for mystisk opplevelse av virkeligheten, og en form for innvielse til en virkelighet av en høyere orden?

Være i hagen, være på jorden. Livsfilosofiske betraktninger.
Sophia Prezz Forlag 2010. A5 format, 70 sider.
Pris: 148,-Les mer
Poesien som erkjennelsesform
Et essay om ordets magi og mysterium.

Poesien som erkjennelsesform. Et essay
Sophia Prezz Forlag 2010.
A5 format. 32 sider. 70,-Les mer
Relegelion
Relegelion er en liten bok med foto og tekster som tematiserer en moderne innvielse.

Relegelion. Sophia Prezz Forlag 2009.
A5 format. 40 sider. Kr. 70,-.
Les mer
Apokalypsedrømmer
Apokalypsedrømmer er en samling prosalyriske tekster, der jorden og menneskelivet er sett fra en engels synsvinkel.

Fra baksiden:

"Savner du kontakt med en dypere livsfølelse, en livsfølelse som omfavner, brøler og hvisker? En livsfølelse som sier: Her er jeg! Jeg er her. Disse tre ordene som brer seg utover i alle retninger.

Da vil du kanskje like denne boken. Den er skrevet i en ekstatisk værensåpenbarende tilstand. Den er skrevet med hjertet til stede; mellom skulderbladene lå hjertet og hvisket frem det shaktistrømmen pustet inn i meg.

La deg ikke stoppe av kristendomsmotstand eller fordommer mot det religiøse. Det er min overbevisning at vi alle, dypt nede i oss, et eller annet sted, er religiøse alle sammen. Å være religiøs er å puste inn verden; å kjenne at jeg er, og verden er, og at dette er to sider av samme sak.

Apokalypsedrømmer er bare en energi, en strøm av værensbevissthet, styrke, glede og identifikasjon med alt som er."

Apokalypsedrømmer. Sophia Prezz Forlag 2009.
198,- Kan bestilles fra forlaget.


Les mer
Elsket være den som setter seg. En bok om sjelen
Denne boken er basert på inspirasjon fra og innsikter i så ulike retninger og strømninger som eksistensfilsofi (Kierkegaard), zenbuddhisme (innsikt i sannheten gjennom gåtefull poesi), Steiners antroposofi (esoterisk visdom gjort tilgjengelig for det moderne mennesket), romantikkens mystiker-poet Novalis, sjamanisme og etnologisk viten, samt moderne dybdepsykologi (C.G.Jung).

Innsikten som uttrykkes er denne: Vi befinner oss ved et nullpunkt i vår tid. Dette nullpunktet kan vi kjenne inne i oss, som depresjon, en følelse av tomhet, rastløshet. Gjennom denne erfaringen kommer vi også i kontakt med lengselen vår – og denne peker frem mot å oppdage oss selv som mennesker i besittelse av en stor indre verden – en verden like stor og mangfoldig som den ytre verden. Hvis vi ikke går på oppdagelsesferd i denne indre verdenen vil vi snart komme til å utslette den ytre verden i jakt på å tilfredsstille en hunger etter å fylle opp det indre tomrommet i oss.

Elsket være den som setter seg. En bok om sjelen. Sophia Prezz Forlag 2008.
198,- Kan bestilles fra forlaget.

Les mer
aribehndiktet og andre dikt
aribehndiktet og andre dikt er en samling dikt som vrøvler med det å være dikt. De målbærer toppen av en ekstase, de ber om at det nå må være slutt med alt diktpludderet! De sier at nå er det nok!

Rettere sagt: Disse diktene analyserer en galskapssituasjon i galskapens eget språk, og det optimale ideal for disse diktene er å være de aller siste dikt skrevet i denne stilen i vår kulturepoke.

Eller enda kortere sagt: Diktets mål: Å være et snøflak på vei mot undergangen.


aribehndiktet og andre dikt
utgis i serien Lommebøker. Sophia Prezz Forlag 2008.
kr. 98,- Kan bestilles fra forlaget.


Les mer
Jordpoesi
Økopoesi
Økologi som poesi; poesi som økologi. For å redde jorden trenger vi en bevissthet om jordens skjønnhet og hellighet. Alt er helhet, alt henger sammen. Lillefingerneglen er et hellig under, akkurat som treet, steinen og solstrålene. Den fysiske verden er full av skjønnhet og hellighet, og når vi forstår dette er det slutt på all vold og utnyttelse. Både mot egen og andres kropper, og mot jordens kropp.

Jordpoesi er en samling prosalyriske tekster som bevisstgjør denne tematikken. Her får jordkloden, solen, månen, natten, treet og hånden sin stemme.

Jordpoesi. Sophia Prezz Forlag 2008.
Stort format, A5, 72 sider: 198,-
I serien Lommebøker, 40 sider: 98,-
Kan bestilles fra forlaget.

Les mer
.
"Den som ikke har tatt reisen til himmelen er ingen kunstner." William Blake