Sophia Tidsskrift
Tidsskriftet Sophia
Tidsskriftet Sophia er utgitt i seks numre, og under forutsetning av positive signaler fra økonomiguden vil tidsskriftet i fremtiden kunne komme med nye utgivelser.

Tidsskriftet retter seg inn mot et vidt interesseområde, med basis i kunst, religion og filosofi, og med et spesielt siktepunkt mot moderne, samtidige uttrykksformer. Sophia søker å ikke være akademisk eller tungt intellektuelt, men vidtfavnende og åpent.

Tidsskriftet kan sammenliknes med Visjon i forhold til interesse for alternative synsvinkler på kulturelle spørsmål, men det er mer rettet inn på filosofiske og kunstneriske tema.

Vi knytter oss til den vestlige humanistiske kulturarv, men ønsker å nærme oss det kunstneriske og dype, heller enn den tørre, intellektuelle akademiske tradisjonen. Vi ønsker å være åpne og undersøkende i forhold til den tiden vi lever i, og vi ønsker å rette søkelyset på den åndelige virksomhet som arbeider for en bevissthetsendring i retning av en nyvurdering av begrepene skjønnhet, sannhet og kjærlighet.

Intensjonen er å skape et tidsskrift som kan imøtekomme en gryende bevissthet om og en lengsel etter en menneskeerkjennelse som overskrider den materialistiske. Les mer
Himmelvesenet Sophia
"Uoppdaget er menneske og menneskejord", sier Nietzsche. I en søken etter moderne spiritualitet og erkjennelse ønsker vi å bidra til utforskelsen og oppdagelsesreisen mot våre store uutforskede kontinent. I følge C.G. Jung er det et kontinent som er like stort som den ytre verdens mangfoldige land og riker. Les mer
.