Sophia Prezz
Sophia Prezz er et forlag som tar sikte på å utgi Helle Maria Bjerkans bøker, og bare i sjelden grad andre bøker. Disse er i så fall relatert til samme tematikk som Sophianett inspireres av.


Om Helle Maria Bjerkans forfatterskap:

"Hele mitt forfatterskap er skrevet for mennesker som søker det nye. Det tilhører ikke en religiøs tradisjon, en kristen type tekstvirksomhet el.l., men med store ord vil jeg si at det er et forsøk på å gi en innføring i å tenke med kosmisk bevissthet. Jeg forsøker å artikulere en helhetstenkning for en ny tid, basert på innsikter og studier i det esoteriske. Eller sagt på en annen måte: Jeg forsøker å skrive med foldede hender."