Kristusskriften finnes i sand, vind og stjerne
Lyrikken er i sitt opprinnelige uttrykk religiøs, talende fra et stort Jeg til et stort Du. Enda er det slik i store deler av diktningen i den ikke-vestlige verden.

Med disse diktene knytter jeg an til denne tradisjonen, men på en helt ny måte. Jeg knytter an til en tradisjon der Rabindranath Tagore og sufimystikeren Rumi er blant de store navn.

I denne diktningen henvender jeg`et seg ut fra kjærlighet og undring, men også ensomhet og eksistensiell hjemløshet, til en større kraft, som finnes utenfor oss, men også inne i oss. Tekstene uttrykker en mystisk virkelighetsopplevelse, en opplevelse av sammenheng og kosmisk orden, der menneskets eksistensbetingelse både er å vite om denne ordenen, men å samtidig tvile, spørre og lete.

Les mer
Elskede som blir fremmede og fremmede som blir elskede
En poesiroman om kjærlighet.

Les mer
.