om Sophianett
Om meg
Jeg er cand.philol. fra UiB og har diplom fra Skolen for transpersonlig psykologi i København. Har i en årrekke studert på egen hånd C.G.Jung, moderne psykoterapi som Rollo May, Thomas Moore, Noel Cobb, Erich Fromm, Victor Frankl, samt antroposofi og andre esoteriske visdomskilder. Er spesielt opptatt av den feminine visdom.Les mer
å snakke med trær som om de er mennesker.
Litt om min bakgrunn og oppvåkning til en større bevissthet.Les mer
Kursvirksomhet og annen "fri" etterutdanning
Se oversikt over min etterutdanning.
Les mer
.