Andre prosjekter
  • Kunstprosjekt
Karmisk dobbeltportrett
Jeg er tilbake. Jeg er artist denne gangen. Trapésartist. Sirkuset er det eneste stedet hvor jeg kan være. I sirkuset finner jeg livsvisjonen. I sirkuset gir vi bare våre beste øyeblikk. Også elefantene, og løvene, er våre beste øyeblikk. Øyeblikk av livsvisjonene.

Utenfor sirkusringen følger hun meg tett, min gamle versjon. Hun føler seg ensom uten meg. Jeg kan bære henne. Hun har enda noe å si meg. Hun bærer tyngden av alt som ikke ble. Hun må bære de tapte illusjonene. Hennes tyngde er den realismen jeg bærer i balansestangen min, høyt der oppe over publikums uvitende hoder. Jeg bærer erfaringen for dem.

Høyt der oppe, i min blå trikot, balanserer jeg det synlige og det usynlige. De vet ikke at jeg der og da bærer verden.
  • Dikt og tekster
    • Dikt og tekster
  • Anbefalinger