Andre prosjekter
  • Kunstprosjekt
Areopagos
Areopagos er en kristen stiftelse som arbeider for at kristen tro og praksis blir presentert troverdig for åndelig søkende mennesker i dag. De arbeider i Kina, Danmark og Norge. Helle Bjerkan og Gry Orfei Solbraa mottok i år Areopagosstipendet for prosjektet "Samtidens multireligiøsitet og nyåndelighet - er en spirituell revolusjon på gang?"
Les mer her:

  • Dikt og tekster
    • Dikt og tekster
  • Anbefalinger
  • Anbefalinger