Andre prosjekter
  • Kunstprosjekt
Relegelion
Installasjon, Kunstskolen på Rotvoll vår 2003.Helle Bjerkan: Installasjon: Relegelion, en innvielse i fire stadier
Eli Madeleine Bjerkan: Foto
Grete Hammer: Maleri
Nina Wang: Maleri
  • Dikt og tekster
    • Dikt og tekster
  • Anbefalinger
  • Anbefalinger